chơi xo

V/v Phúc đáp đề nghị khai thác, sử dụng nội dung thông tin, tư liệu của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Số ký hiệu văn bản 5363/UBND-BBT
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023
Trích yếu nội dung V/v Phúc đáp đề nghị khai thác, sử dụng nội dung thông tin, tư liệu của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm5363cv2023.pdf
chơi xo Sơ đồ trang web

1234