ken no

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024
Số ký hiệu văn bản 521/UBND-NLN
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 29/01/2024
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm521cv2024.pdf
ken no Sơ đồ trang web

1234