hai con mèo

Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnhgiúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 224/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnhgiúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm224qd2024.pdf
hai con mèo Sơ đồ trang web

1234