black jack là gì

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 256/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm256qd2024.pdf
black jack là gì Sơ đồ trang web

1234