baccarat vietnam

Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2027” năm 2024 do Tổ chức Glocal Ventures, Inc (Mỹ) tài trợ
Số ký hiệu văn bản 274/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2027” năm 2024 do Tổ chức Glocal Ventures, Inc (Mỹ) tài trợ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm274qd2024.pdf
baccarat vietnam Sơ đồ trang web

1234