cách chơi casino

Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025”
Số ký hiệu văn bản 273/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm273qd2024.pdf
cách chơi casino Sơ đồ trang web

1234