lô gan miền bắc

Tổng số: 278
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3019/QĐ-UBND28/11/2023
Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
423/KH-UBND28/11/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 36
2981/QĐ-UBND24/11/2023
Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 48
5536/UBND-KSTT30/10/2023
V/v tiếp tục thực hiện cấp CCCD; thu nhận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 188
402/KH-UBND30/10/2023
Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 189
395/KH-UBND20/10/2023
Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 243
410/BC-UBND09/10/2023
Tình hình hoạt động lô gan miền bắc 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 237
4822/UBND-VX22/09/2023
V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 164
326/KH-UBND07/08/2023
Triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 142
325/KH-UBND07/08/2023
Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 146
12345678910...
lô gan miền bắc Sơ đồ trang web

1234