xổ mơ

Tổng số: 243
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3045/QĐ-UBND29/11/2023
Về việc điều chỉnh công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
2972/QĐ-UBND24/11/2023
Về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
2959/QĐ-UBND22/11/2023
Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 47
406/KH-UBND03/11/2023
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 165
397/KH-UBND23/10/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 276
2564/QĐ-UBND20/10/2023
Về việc điều chỉnh công chức của UBND thành phố Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 259
376/KH-UBND05/10/2023
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 246
335/KH-UBND15/08/2023
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 134
10/CT-UBND15/08/2023
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 143
3915/UBND-KSTT09/08/2023
V/v thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
Lượt xem: 175
12345678910...
xổ mơ Sơ đồ trang web

1234