kèo thẻ phạt

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
05/KH-UBND12/01/2022
Công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 360
2952/QĐ-UBND17/08/2021
Quyết định Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm “Hệ thống Theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo”
Lượt xem: 225
102/QĐ-UBND14/01/2019
ban hành quy chế hoạt động hội đồng quản lý trung tâm giám địn chất lượng xây dựng tỉnh
Lượt xem: 2
32/2018/QĐ-UBND24/10/2018
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành "Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai".
Lượt xem: 223
4236/QĐ-UBND02/10/2017
Phê duyệt điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
4235/QĐ-UBND02/10/2017
Phê duyệt điều lệ Hội cựu thanh niên xung phong huyện Bắc Hà
Lượt xem: 0
4082/QĐ-UBND20/09/2017
Ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
3878/QĐ-UBND06/09/2017
Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
3873/QĐ-UBND05/09/2017
phê duyệt điều lệ hội cựu thanh niên xung phong tỉnh
Lượt xem: 0
369/QĐ-BCĐPPP23/11/2016
Ban hành qui chế hoạt động của BCĐ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
Lượt xem: 27
kèo thẻ phạt Sơ đồ trang web

1234