cách đánh bầu cua

Tổng số: 123
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
6564/UBND-VX19/12/2023
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện DCCS
Lượt xem: 310
3088/QĐ-UBND05/12/2023
QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành
Lượt xem: 137
422/KH-UBND28/11/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 272
5688/UBND-NC06/11/2023
Vv tăng cường phòng, chống tội phạm về mại dâm
Lượt xem: 214
404/KH-UBND31/10/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 200
370/KH-UBND27/09/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 266
367/KH-UBND26/09/2023
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTG, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Lượt xem: 264
345/KH-UBND24/08/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028 ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 245
1984/QĐ-UBND11/08/2023
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Hoà giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 148
302/KH-UBND14/07/2023
Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023
Lượt xem: 179
12345678910...
cách đánh bầu cua Sơ đồ trang web

1234