soi kèo phạt góc

Tờ trình của UBND tỉnh,Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021

Tờ trình của UBND tỉnh,Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định gi c th s n ph dịch v c ng ch thủy l i tr n địa n tỉnh o Cai n .
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:560
208
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:297
309
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17620
4Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:261
507
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8441
606
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1156
711
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:634
810
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:557
912
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24487
10/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:562
119
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8015
12DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:513
13Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:626
1403
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:832
1501
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:477
1607
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:707
1702
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:633
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:560
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:424
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:583
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:738
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:692
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:598
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:450
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:483
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:682
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:593
28/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:904
29Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:725
3004
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1021
31Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:779
32Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:790
33DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:823
34Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:755
35Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1047
36Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:905
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1007
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:860
3903
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:816
40
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:592
41Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:660
42
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:699
43Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:857
44NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:847
45
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:730
46Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:784
47Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:830
48NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:850
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:848
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:804
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:147
  • Hôm nay:261
  • Trong tuần:134,267
  • Tất cả:77,212,262
soi kèo phạt góc Sơ đồ trang web