casinò online

Dự thảo Tờ trình, Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ khai thác lâm sản từ rừng trồng sản xuất, rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự thảo Tờ trình, Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ khai thác lâm sản từ rừng trồng sản xuất, rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:535
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
108
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:271
209
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17596
3Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:237
407
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8416
506
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1144
611
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:623
710
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:543
812
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24475
9/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:541
109
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7996
11DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:500
12Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:614
1303
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:809
1401
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:466
1507
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:686
1602
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:617
17
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:550
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:414
19DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:571
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:716
21Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:674
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:583
2306
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:440
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:472
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:670
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:577
27/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:888
28Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:714
2904
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1004
30Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:771
31Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:782
32DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:812
33Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:748
34Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1030
35Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:896
36/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1002
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:841
3803
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:790
39
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:575
40Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:642
41
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:684
42Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:827
43NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:825
44
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:712
45Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:765
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:809
47NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:833
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:828
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:791
50C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:897
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:78
  • Hôm nay:5,381
  • Trong tuần:5,381
  • Tất cả:77,083,376
casinò online Sơ đồ trang web