app tài xỉu uy tín

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:42
2Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:656
308
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:375
409
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17699
5Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:337
607
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8508
706
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1221
811
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:671
910
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:594
1012
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24516
11/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:617
129
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8064
13DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:541
14Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:656
1503
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:876
1601
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:504
1707
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:750
1802
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:668
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:577
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:446
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:613
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:802
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:737
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:631
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:462
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:509
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:720
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:631
29/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:946
30Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:739
3104
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1071
32Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:793
33Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:801
34DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:836
35Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:773
36Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1109
37Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:920
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1020
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:913
4003
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:881
41
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:634
42Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:700
43
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:736
44Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:926
45NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:890
46
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:777
47Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:822
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:866
49NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:902
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:905
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:191
  • Hôm nay:25,971
  • Trong tuần:25,971
  • Tất cả:77,612,593
app tài xỉu uy tín Sơ đồ trang web