live bong da

Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về đặt hàng quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về đặt hàng quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
108
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:155
209
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17476
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:117
207
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8308
306
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1055
411
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:541
510
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:462
612
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24412
7/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:468
89
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7934
9DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:450
10Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:534
1103
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:729
1201
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:413
1307
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:602
1402
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:543
15
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:505
16
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:361
17DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:502
18DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:628
19Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:611
20Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:514
2106
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:388
2206
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:425
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:600
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:521
25/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:799
26Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:656
2704
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:917
28Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:724
29Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:733
30DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:737
31Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:687
32Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:946
33Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:849
34/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:940
35/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:756
3603
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:691
37
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:509
38Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:583
39
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:617
40Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:743
41NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:743
42
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:632
43Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:690
44Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:752
45NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:761
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:758
47Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:711
48C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:819
49DSNGƯT
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:27/03/2020
Lượt xem:694
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/01/2020
Ngày kết thúc:20/02/2020
Lượt xem:659
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:142
  • Hôm nay:21,582
  • Trong tuần:174,037
  • Tất cả:76,699,526
live bong da Sơ đồ trang web