con chó là con gì

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại  mức độ hoàn thành nhiệm vụ  hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:483
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
108
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:219
209
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17546
3Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:185
407
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8373
506
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1118
611
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:591
710
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:525
812
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24457
9/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:516
109
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7977
11DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:478
12Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:590
1303
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:776
1401
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:453
1507
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:660
1602
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:592
17
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:534
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:396
19DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:549
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:685
21Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:649
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:566
2306
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:428
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:455
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:643
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:558
27/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:854
28Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:694
2904
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:971
30Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:757
31Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:763
32DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:793
33Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:729
34Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:994
35Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:881
36/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:981
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:811
3803
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:751
39
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:551
40Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:621
41
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:655
42Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:790
43NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:798
44
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:683
45Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:740
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:789
47NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:807
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:798
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:764
50C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:865
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:169
  • Hôm nay:19,867
  • Trong tuần:19,867
  • Tất cả:76,920,418
con chó là con gì Sơ đồ trang web