cuoc nha cai

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với  nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách  nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tập tin tải về:
duthaonghiquyet.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:533
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
108
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:266
209
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17592
3Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:232
407
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8414
506
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1143
611
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:618
710
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:543
812
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24474
9/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:539
109
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7995
11DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:499
12Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:613
1303
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:806
1401
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:466
1507
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:685
1602
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:614
17
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:548
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:413
19DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:569
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:713
21Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:670
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:583
2306
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:440
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:470
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:668
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:573
27/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:886
28Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:712
2904
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1004
30Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:770
31Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:781
32DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:810
33Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:746
34Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1026
35Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:894
36/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1000
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:839
3803
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:785
39
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:573
40Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:641
41
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:679
42Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:821
43NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:822
44
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:708
45Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:762
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:808
47NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:831
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:824
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:787
50C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:895
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:198
  • Hôm nay:5,873
  • Trong tuần:161,766
  • Tất cả:77,062,317
cuoc nha cai Sơ đồ trang web