bachthu

Xin ý kiến góp ý về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Bát Xát

Xin ý kiến góp ý về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Bát Xát

Hồ sơ gồm:

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bát Xát

- Danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bát Xát

- Bản đồ dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng  đất đến năm 2030 huyện Bát Xát

Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:12361
2Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:653
3Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:1064
408
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:715
509
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:18079
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:584
707
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8758
806
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1607
911
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:868
1010
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:811
1112
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24693
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:880
139
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8449
14DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:693
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:862
1603
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:1097
1701
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:906
1807
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:1111
1902
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:844
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:706
21
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:648
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:862
23DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:1081
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:962
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:890
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:915
2706
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:717
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:911
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:850
30/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1262
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:857
3204
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1324
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:933
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:980
35DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:986
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:947
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1379
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:1037
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1155
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1198
4103
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1278
42
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:922
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:911
44
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:971
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1402
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1186
47
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:1022
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:1113
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:1087
50NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1225
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:188
  • Hôm nay:7,137
  • Trong tuần:7,137
  • Tất cả:79,371,949
bachthu Sơ đồ trang web