cho meo danh nhau

Xin ý kiến dự thảo Nghị Quyết sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

dự thảo Nghị Quyết sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:450
208
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:198
309
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17522
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:161
207
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8350
306
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1082
411
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:557
510
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:484
612
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24432
7/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:487
89
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7945
9DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:463
10Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:550
1103
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:752
1201
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:433
1307
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:621
1402
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:561
15
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:519
16
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:377
17DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:517
18DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:651
19Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:635
20Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:530
2106
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:396
2206
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:437
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:624
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:534
25/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:821
26Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:672
2704
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:937
28Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:738
29Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:742
30DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:750
31Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:705
32Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:969
33Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:865
34/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:956
35/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:777
3603
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:720
37
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:534
38Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:602
39
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:639
40Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:765
41NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:773
42
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:661
43Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:709
44Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:769
45NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:783
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:782
47Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:736
48C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:845
49DSNGƯT
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:27/03/2020
Lượt xem:717
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/01/2020
Ngày kết thúc:20/02/2020
Lượt xem:680
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:184
  • Hôm nay:13,950
  • Trong tuần:127,487
  • Tất cả:76,828,313
cho meo danh nhau Sơ đồ trang web