game ban va

Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030

Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030
Tập tin tải về:
dtnqlvnv.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:483
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
108
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:218
209
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17545
3Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:184
407
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8372
506
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1113
611
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:589
710
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:522
812
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24453
9/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:514
109
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7976
11DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:477
12Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:589
1303
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:771
1401
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:451
1507
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:658
1602
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:591
17
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:533
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:395
19DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:547
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:683
21Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:649
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:565
2306
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:426
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:454
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:642
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:556
27/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:853
28Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:692
2904
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:969
30Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:756
31Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:761
32DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:792
33Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:729
34Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:993
35Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:880
36/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:980
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:808
3803
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:748
39
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:551
40Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:620
41
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:654
42Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:788
43NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:798
44
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:681
45Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:740
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:788
47NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:806
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:798
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:763
50C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:863
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:135
  • Hôm nay:3,828
  • Trong tuần:3,829
  • Tất cả:76,904,380
game ban va Sơ đồ trang web