lich serie a

Dự thảo Quy định Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự thảo Quy định Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tập tin tải về:
du-thao-qd-sua-doi-qd24.docx
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp:09/01/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 Gửi ý kiếnXóa nội dung
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:212
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:397
2Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:803
308
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:532
409
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17881
5Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:454
607
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8628
706
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1489
811
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:760
910
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:687
1012
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24585
11/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:761
129
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8289
13DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:601
14Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:746
1503
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:975
1601
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:813
1707
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:943
1802
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:741
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:626
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:507
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:733
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:936
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:834
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:751
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:831
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:601
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:815
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:735
29/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1083
30Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:783
3104
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1187
32Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:842
33Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:880
34DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:881
35Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:834
36Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1250
37Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:962
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1103
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1066
4003
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1061
41
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:769
42Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:815
43
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:844
44Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1217
45NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1036
46
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:897
47Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:944
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:975
49NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1072
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:1066
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:219
  • Hôm nay:10,353
  • Trong tuần:34,486
  • Tất cả:78,500,207
lich serie a Sơ đồ trang web