sân futsal

Dự thảo Tờ trình và Quyết định Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự thảo Tờ trình và Quyết định Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tập tin tải về:
Dự thảo Tờ trình.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:594
208
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:333
309
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17651
4Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:297
507
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8478
606
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1190
711
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:652
810
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:577
912
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24507
10/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:591
119
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8041
12DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:531
13Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:642
1403
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:857
1501
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:491
1607
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:730
1702
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:652
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:569
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:433
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:599
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:769
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:713
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:614
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:455
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:497
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:701
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:616
28/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:924
29Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:733
3004
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1047
31Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:786
32Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:796
33DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:829
34Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:766
35Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1082
36Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:914
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1015
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:891
3903
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:852
40
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:613
41Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:684
42
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:721
43Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:896
44NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:873
45
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:754
46Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:807
47Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:847
48NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:871
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:876
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:826
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:157
  • Hôm nay:14,179
  • Trong tuần:136,420
  • Tất cả:77,401,357
sân futsal Sơ đồ trang web