m88 app

Quy chế tạm thời tổ chức, quản lý hoạt động m88 app và các Cổng thông tin điện tử thành phần

Quy chế tạm thời tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thông tin điện tử thành phần 
Tập tin tải về:
QChoatdongcong-V1.docx
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:598
208
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:336
309
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17654
4Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:299
507
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8480
606
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1194
711
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:653
810
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:578
912
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24508
10/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:592
119
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8042
12DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:531
13Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:642
1403
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:859
1501
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:492
1607
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:734
1702
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:652
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:570
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:435
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:600
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:770
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:715
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:615
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:457
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:498
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:703
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:617
28/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:924
29Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:734
3004
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1048
31Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:786
32Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:797
33DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:830
34Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:766
35Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1084
36Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:914
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1015
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:893
3903
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:853
40
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:614
41Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:687
42
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:721
43Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:901
44NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:874
45
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:755
46Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:809
47Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:848
48NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:873
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:878
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:827
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:157
  • Hôm nay:7,618
  • Trong tuần:150,680
  • Tất cả:77,415,617
m88 app Sơ đồ trang web