cách đánh tài xỉu

Thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Lào Cai lần thứ Ba năm 2021

Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:42
2Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:657
308
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:375
409
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17699
5Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:338
607
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8508
706
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1221
811
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:672
910
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:594
1012
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24516
11/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:617
129
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8065
13DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:542
14Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:656
1503
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:876
1601
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:504
1707
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:750
1802
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:669
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:578
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:446
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:613
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:803
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:737
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:631
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:462
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:509
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:721
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:631
29/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:947
30Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:739
3104
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1071
32Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:793
33Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:802
34DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:836
35Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:773
36Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1109
37Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:920
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1020
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:913
4003
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:881
41
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:634
42Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:700
43
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:736
44Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:926
45NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:890
46
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:778
47Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:823
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:866
49NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:903
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:905
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:222
  • Hôm nay:27,342
  • Trong tuần:27,342
  • Tất cả:77,613,964
cách đánh tài xỉu Sơ đồ trang web