tải casino

Dự thảo Tờ trình, Đề cương Nghị Quyết Đề nghị ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các điểm sắp xếp dân cư nông thôn.

Dự thảo Tờ trình, Đề cương Nghị Quyết Đề nghị ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các điểm sắp xếp dân cư nông thôn.
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:578
208
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:324
309
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17639
4Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:285
507
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8465
606
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1184
711
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:647
810
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:569
912
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24503
10/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:581
119
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8039
12DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:529
13Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:634
1403
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:855
1501
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:487
1607
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:720
1702
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:649
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:565
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:430
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:594
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:757
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:706
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:608
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:452
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:491
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:696
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:606
28/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:917
29Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:730
3004
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1044
31Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:783
32Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:792
33DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:825
34Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:764
35Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1075
36Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:910
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1011
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:885
3903
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:841
40
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:606
41Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:676
42
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:714
43Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:883
44NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:864
45
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:747
46Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:798
47Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:841
48NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:863
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:868
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:822
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:177
  • Hôm nay:19,642
  • Trong tuần:89,988
  • Tất cả:77,354,925
tải casino Sơ đồ trang web