game nổ hũ uy tín

Lào Cai: 213 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2018 - 2022
Lượt xem: 870
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 5 năm (giai đoạn 2018 - 2022) đối với 213 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký hằng năm tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, tự chấm điểm gửi Ban chỉ đạo Phong trào các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, lưu hồ sơ.

anh tin bai

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi hồ sơ đề nghị xét và công nhận lại danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2018 - 2022) (Ảnh minh họa).

Ban Chỉ đạo Phong trào của 08 địa phương gồm: thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà gửi hồ sơ của 217 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề nghị xét và công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm giai đoạn 2018 - 2022.

Sau khi thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên các nội dung: (1) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; (3) Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (đối với cơ quan, đơn vị) và tiêu chuẩn (1) Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; (3) Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; (4) Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (đối với doanh nghiệp); Đoàn thẩm định Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đánh giá 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đề nghị đều thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn xét và công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 4 tiêu chuẩn xét và công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Hướng dẫn năm 2022.

Kết quả có 213/217 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được các đoàn thẩm định đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên, đủ điều kiện đề nghị xét công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 05 năm giai đoạn 2018 - 2022.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2018 - 2022) thuộc 07 huyện, thị xã gồm: huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

Danh sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2018 - 2022)

Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Địa chỉ

I. Huyện Si Ma Cai

Phòng Tư pháp

Thị trấn Si Ma Cai

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thị trấn Si Ma Cai

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Thị trấn Si Ma Cai

Hạt Kiểm lâm huyện Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai

UBND xã Lùng Thẩn

Xã Lùng Thẩn

Trạm Y tế xã Lùng Thẩn

Xã Lùng Thẩn

Trạm Y tế xã Cán Cấu

Xã Cán Cấu

UBND xã Quan Hồ Thẩn

Xã Quan Hồ Thẩn

Trạm Y tế xã Quan Hồ Thẩn

Xã Quan Hồ Thẩn

Trạm Y tế thị trấn Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai

Trạm Y tế xã Nàn Sán

Xã Nàn Sán

Trạm Y tế xã Bản Mế

Xã Nàn Sán

Trạm Y tế xã Sín Chéng

Xã Sín Chéng

Trạm Y tế xã Thào Chư Phìn

Xã Thào Chư Phìn

UBND xã Nàn Sín

Xã Nàn Sín

Trạm Y tế xã Nàn Sín

Xã Nàn Sín

Trường THPT số 1 Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai

Trường THPT số 2 Si Ma Cai

Xã Sín Chéng

Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai

Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Lùng Thẩn

Xã Lùng Thẩn

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai

Trường Mầm non xã Sín Chéng

Xã Sín Chéng

Trường PTDT Bán trú Tiểu học số 1 xã Sín Chéng

Xã Sín Chéng

Trường PTDT Bán trú Tiểu học số 2 xã Sín Chéng

Xã Sín Chéng

II. Huyện Bắc Hà

Huyện ủy Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Nội vụ huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Thanh tra huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng dân tộc huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Công an huyện huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

UBND xã Bảo Nhai

Xã Bảo Nhai

UBND xã Thải Giàng Phố

Xã Thải Giàng Phố

UBND xã Bản Phố

Xã Bản Phố

Trường Mầm non thị trấn Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Trường Mầm non Tà Chải

Xã Tà Chải

Trường Mầm non Lùng Phình

Xã Lùng Phình

Trường Mầm non Tả Van Chư

Xã Tả Va Chư

Trường Mầm non Hoàng Thu Phố

Xã Hoàng Thu Phố

Trường Mầm non Lùng Cải

Xã Lùng Cải

Trường Mầm non Tả Củ Tỷ

Xã Tả Củ Tỷ

Trường Mầm non Thải Giàng Phố

Xã Thải Giàng Phố

Trường Mầm non Nậm Mòn

Xã Nậm Mòn

Trường Mầm non Nậm Đét

Xã Nậm Đét

Trường Tiểu học thị trấn Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Trường Tiểu học Tà Chải

Xã Tà Chải

Trường PTDTBT Tiểu học Bản Phố

Xã Bản Phố

Trường PTDTBT Tiểu học Bảo Nhai B

Xã Bảo Nhai

Trường PTDTBT Tiểu học Thải Giàng Phố

Xã Thải Giàng Phố

Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Lầu

Xã Cốc Lầu

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Lúc

Xã Nậm Lúc

Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 1

Xã Lùng Phình

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Đét

Xã Nậm Đét

Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly số 2

Xã Cốc Ly

Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly số 1

Xã Cốc Ly

Trường THCS thị trấn Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà

Trường PTDTBT THCS xã Bản Phố

Xã Bản Phố

Trường THCS xã Na Hối

Xã Na Hối

Trường PTDTBT THCS Lùng Phình

Xã Lùng Phình

Trường PTDTBTTHCS Thải Giàng Phố

Xã Thải Giàng Phố

Trường PTDTBT THCS Tả Van Chư

Xã Tả Va Chư

Trường PTDTBT TH&THCS Bản Liền

Xã Bản Liền

Trường PTDTBTTH&THCS Bản Cái

Xã Bản Cái

Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố

Xã Hoàng Thu Phố

Trường PTDTBT THCS Nậm Mòn

Xã Nậm Mòn

Trường PTDTBT THCS Nậm Lúc

Xã Nậm Lúc

III. Thị xã Sa Pa

Ban Tuyên giáo Thị ủy Sa Pa

Phường Sa Pa

Ban Dân vận Thị ủy Sa Pa

Phường Sa Pa

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sa Pa

Phường Sa Pa

Trung tâm Chính trị thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Công an thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Liên đoàn Lao động thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Thị đoàn thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Hội Cựu chiến binh thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Hội Chữ thập đỏ thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Hội Nông dân thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Quản lý đô thị, thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Dân tộc thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Thanh tra thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Ban Quản lý di tích thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Ban Quản lý Chợ thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Bảo hiểm xã hội thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Chi cục Thuế thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Đội quản lý thị trường số 2 thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Toàn án nhân dân thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Trung tâm Viễn thông thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Kho bạc Nhà nước thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Bưu điện thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Chi nhánh điện thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

Công ty nước sạch thị xã Sa Pa

Phường Sa Pa

UBND xã Trung Chải

Xã Trung Chải

UBND xã Ngũ Chỉ Sơn

Xã Ngũ Chỉ Sơn

UBND xã Hoàng Liên

Xã Hoàng Liên

UBND xã Mường Hoa

Thôn Hòa Sử Pán I, xã Mường Hoa

UBND xã Thanh Bình

Xã Thanh Bình

UBND xã Mường Bo

Xã Mường Bo

UBND xã Liên Minh

Xã Liên Minh

UBND phường Hàm Rồng

Phường Hàm Rồng

UBND phường Ô Quý Hồ

Phường Ô Quý Hồ

UBND phường Cầu Mây

Phường Cầu Mây

Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa

Phường Phan Si Păng

Trường THPT số 2 thị xã Sa Pa

Xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa

Trường PTDTNT THCS&THPT thị xã Sa Pa

Phường Phan Si Păng

Trường THCS Kim Đồng

Phường Sa Pa

Trường Mầm non Bản Khoang

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường Tiểu học Bản Khoang

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường Tiểu học Bản Khoang 1

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường PTDTBT THCS Bản Khoang

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường Mầm non Tả Phìn

Xã Tả Phìn

Trường Tiểu học Tả Phìn

Xã Tả Phìn

Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Xã Tả Phìn

Trường Mầm non Hàm Rồng

Phường Hàm Rồng

Trường Tiểu học Sa Pả

Phường Sa Pả

Trường Tiểu học Hàm Rồng

Phường Hàm Rồng

Trường THCS Hàm Rồng

Phường Hàm Rồng

Trường Mầm non Trung Chải

Xã Trung Chải

Trường PTDTBT Tiểu học Trung Chải

Xã Trung Chải

Trường PTDTBT THCS Trung Chải

Xã Trung Chải

Trường Tiểu học Sa Pa

Phường Sa Pa

Trường Mầm non Sa Pa

Phường Sa Pa

Trường Mầm non Hoa Đào

Phường Sa Pa

Trường Mầm non - TH&THCS Võ Thị Sáu

Phường Ô Quý Hồ

Trường TH&THCS Lê Văn Tám

Phường Hàm Rồng

Trường Tiểu học Suối Thầu

Xã Mường Bo

Trường PTDTBT THCS Suối Thầu

Xã Mường Bo

Trường THCS Nậm Sài

Xã Liên Minh

Trường Mầm non Nậm Cang

Xã Liên Minh

Trường THCS Nậm Cang

Xã Liên Minh

Trường Mầm non Thanh Phú

Xã Mường Bo

Trường Tiểu học Thanh Phú

Xã Mường Bo

Trường PTDTBT THCS Thanh Phú

Xã Mường Bo

Trường Mầm non Bản Hồ

Xã Bản Hồ

Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên

Xã Bản Hồ

Trường Tiểu học Bản Hồ

Xã Bản Hồ

Trường PTDTBT THCS Bản Hồ

Xã Bản Hồ

Trường Mầm non Bản Phùng

Xã Mường Bo

Trường Tiểu học Bản Phùng

Xã Mường Bo

Trường PTDTBT THCS Bản Phùng

Xã Mường Bo

Trường Mầm non Thanh Kim

Xã Thanh Bình

Trường Tiểu học Thanh Kim

Xã Thanh Bình

Trường PTDTBT THCS Thanh Kim

Xã Thanh Bình

Trường Mầm non Sử Pán

Xã Mường Hoa

Trường Tiểu học Sử Pán

Xã Mường Hoa

Trường THCS Sử Pán

Xã Mường Hoa

Trường Mầm non Hầu Thào

Xã Mường Hoa

Trường PTDTBT TH&THCS Hầu Thào

Xã Mường Hoa

Trường Mầm non Tả Van

Xã Tả Van

Trường Mầm non Ô Quý Hồ

Phường Ô Quý Hồ

Trường Tiểu học San Sả Hồ II

Phường Cầu Mây

Trường Tiểu học San Sả Hồ I

Phường Ô Quý Hồ

Trường THCS Phan Si Păng

Phường Phan Si Păng

Trường Mầm non Lao Chải

Xã Hoàng Liên

Trường Tiểu học Lao Chải

Xã Hoàng Liên

Trường PTDTBT THCS Lao Chải

Xã Hoàng Liên

Trường Mầm non Tả Giàng Phình

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường Tiểu học Tả Giàng Phình

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường PTDTBT THCS Tả Giàng Phình

Xã Ngũ Chỉ Sơn

Trường Mầm non Cầu Mây phường Cầu Mây

Phường Cầu Mây

Trường Mầm non Sa Pả

Phường Sa Pa

Công ty TNHH Phú Thịnh Topas

Xã Thanh Bình

Công ty TNHH DVDL Cáp treo Fansipan Sa Pa

Phường Phan Si Păng

IV. Huyện Mường Khương

Trường THPT số 1 huyện Mường Khương.

Thị Trấn Mường Khương

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Khương

Xã Tung Chung Phố

Trung tâm Chính trị huyện Mường Khương

Thị trấn Mường Khương

V. Huyện Bảo Yên

Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng

Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng

UBND xã Vĩnh Yên

Xã Vĩnh Yên

VI. Huyện Bảo Thắng

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Văn phòng Huyện ủy Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Chi cục Thống kê huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Kho bạc Nhà nước huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Trung tâm Chính trị huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu

Trung tâm Y tế thị trấn Phố Lu

Thị trấn Phố Lu

VII. Huyện Văn Bàn

Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Bàn

Xã Khánh Yên Thượng

UBND xã Dương Quỳ

Xã Dương Quỳ

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:132
 • Hôm nay:11,676
 • Trong tuần:53,925
 • Tất cả:79,418,737
game nổ hũ uy tín Sơ đồ trang web