gpi là gì

banner

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Lào Cai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:532
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
108
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:262
209
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17589
3Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:231
407
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8410
506
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1142
611
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:617
710
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:542
812
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24474
9/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:538
109
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:7995
11DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:498
12Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:612
1303
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:806
1401
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:466
1507
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:683
1602
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:614
17
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:548
18
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:413
19DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:569
20DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:713
21Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:669
22Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:583
2306
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:440
2406
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:469
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:667
26Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:573
27/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:886
28Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:712
2904
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1003
30Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:770
31Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:781
32DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:810
33Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:746
34Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1026
35Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:894
36/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1000
37/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:838
3803
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:783
39
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:572
40Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:640
41
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:679
42Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:821
43NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:822
44
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:707
45Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:762
46Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:808
47NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:830
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:822
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:13/04/2020
Ngày kết thúc:25/04/2020
Lượt xem:787
50C02/3
Ngày bắt đầu:20/03/2020
Ngày kết thúc:20/04/2020
Lượt xem:893
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:93
  • Hôm nay:964
  • Trong tuần:156,856
  • Tất cả:77,057,407
gpi là gì Sơ đồ trang web