con giải là con gì

Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 46 năm 2023
Lượt xem: 95

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 46 năm 2023 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 46

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,4% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,1% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.322 tấn, lũy kế 65.107 tấn, đạt 92,51% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 230 tấn, lũy kế 10.919 tấn, đạt 89,5% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 150,62 ha rừng, lũy kế 4.215,49 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 958,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 37.809 tỷ đồng, bằng 73,99% KH, bằng 90,9% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Tính đến ngày 17/11/2023, giá trị giải ngân thực tế đạt 3.472/5.551 tỷ đồng bằng 63%KH (tăng 406 tỷ đồng so với ngày 15/10/2023), cao hơn hơn 10 điểm % so với cùng kỳ. Đối với giá trị giải ngân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao đạt 74%KH.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 862,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 33.705 đồng, bằng 97,98% KH, tăng 21,5% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần giảm so với tuần trước, tại cả hai loại hình là xuất khẩu và nhập khẩu do giảm sản lượng một số mặt hàng trái cây đang bước vào giai đoạn cuối vụ. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, duy trì trung bình khoảng 341 xe/ngày (giảm 8,2% so với tuần trước), trong đó xe xuất khẩu 52 xe/ngày. Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02-04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng phân bón nhập khẩu.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 29,16 triệu USD; lũy kế đạt 1.812,72 triệu USD, bằng 36,25% KH, bằng 96,0% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 122.974 lượt, tăng 40% so với tuần trước, trong đó: Khách du lịch nội địa: 108.408 lượt, khách quốc tế: 14.566 lượt (khách đi trong ngày là 48.097 lượt, khách lưu trú qua đêm là 74.877 lượt). Lũy kế năm đạt 6.952.656 lượt, gấp 1,75 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (3.967.129 lượt), đạt 115,8% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 376 tỷ đồng, tăng 41% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 70 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 21.254 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (13.957 tỷ đồng), đạt 103,6% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 6.158 tỷ đồng (tăng 122 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 72% dự toán Trung ương giao, bằng 51% dự toán tỉnh giao, bằng 68% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 105,1 tỷ đồng, lũy kế đạt 20.519 tỷ đồng, bằng 132,2% dự toán Trung ương giao, bằng 113,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 134,9% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 364,7 tỷ đồng, lũy kế 14.994 tỷ đồng, bằng 95,9% dự toán Trung ương giao, bằng 82,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 112,8% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 17/11/2023 là 61.925 tỷ đồng, tăng 4.728 tỷ đồng (8,27%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 44.421 tỷ đồng, tăng 3.436 tỷ đồng (+8,38%) so với 31/12/2022. Chiếm 71% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động khác: 17.503 tỷ đồng, tăng 1.291 tỷ đồng (+7,96%) so với 31/12/2022. Tổng dư nợ đến ngày 17/11/2023: 54.452 tỷ đồng, tăng 4.779 tỷ đồng (+9,62%) so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,25%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 10 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 98 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 596 doanh nghiệp và 51 đơn vị trực thuộc, tăng 2,2% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 5.616 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 538 doanh nghiệp, tăng 25,7% so CK; giải thể 81 doanh nghiệp, tăng 20,9% so với CK; hoạt động trở lại 280 doanh nghiệp.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.248 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 95.469 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 895 đơn vị trực thuộc (tăng 6,6% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt 3.841 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Triển khai khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; Chỉ đạo hưởng ứng tham gia Giải Thần đồng Cờ tướng Việt năm 2023. Kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025. Thông báo kết quả tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non” tỉnh Lào Cai, năm học 2023 - 2024.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 108 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 4.439 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai có tân Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo tỉnh Lào Cai; Thúc đẩy trao đổi thương mại qua các cửa khẩu Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc); Lào Cai khai mạc Hội chợ quốc tế Việt -Trung lần thứ 23; Tổ chức thành công Hội nghị phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Lào Cai; Lan toả yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lào Cai nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Nông thôn mới ở Lào Cai: Phát triển kinh tế gắn với cây chè hữu cơ; Lào Cai: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Hội chợ Quốc tế Việt - Trung; Lào Cai: Bảo vệ nghiêm ngặt các mỏ quặng đất hiếm chưa khai thác;,... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Nam sinh lớp 9 đầu tiên ở Lào Cai đạt 8.5 IELTS; Bảo tồn những ngôi nhà trình tường ở Lào Cai gắn với phát triển du lịch; Khách Mỹ thẳng thắn nói điều thất vọng ở Sapa nhưng chuyến đi vẫn đáng giá; Rút ngắn khoảng cách từ TP Lào Cai lên Sa Pa nhờ dịch vụ thu phí không dừng ePass của Viettel; Lào Cai: Lật tẩy chiêu trò sản xuất gạo “Séng cù xanh”... nhuộm bằng lá dứa; Lào Cai: Mưa lũ gây hư hỏng 21 nhà dân; Lào Cai: Tổ chức vinh danh 520 nhà giáo tiêu biểu năm 2023;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 01 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 02 trường hợp  nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 05 vụ vi phạm về trật tự xã hội (bằng tuần trước). Phát hiện 16 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 02 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Văn Bàn (giảm 01 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 06 người bị thương. Lũy kế đến ngày 17/11/2023, toàn tỉnh xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông làm 33 người chết, 92 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 24 =46%, số người chết tăng 10= 43%, số người bị thương tăng 40=77%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 46

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân tỉnh;

(2) Khảo sát, kiểm tra nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bắc Ngầm - Bắc Hà;

(3) Làm việc với BCSĐ Tòa án nhân dân tỉnh;

(4) Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Tháp Kim Thành;

(5) Họp Thường trực BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

(6) Thăm tặng quà hộ nghèo và Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát;

(7) Hội nghị sơ kết 05 năm sáp nhập, kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Lào Cai;

(8) Tiếp đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; (9) Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

(10) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(11) Lễ khởi công Công viên Văn hóa Kim Thành;

(12) Nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Lào Cai;

(13) Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT chuyên Lào Cai;

(14) Dự kỷ niệm 10 năm Fansipan; (15) Dự kỷ niệm Học viện Tài chính.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) theo quy định. Tiếp tục chỉnh sửa chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương tổ chức: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện CT MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Lào Cai; Tham dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt - Trung lần thứ X; Dự phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững;

(3) Dự Kỷ niệm Quốc khánh Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất;

(4) Tham dự Hội nghị do Tỉnh uỷ tổ chức: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 57; Thường trực Tỉnh uỷ làm việc Ban Cán sự Đảng Toàn án nhân dân tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Thành uỷ Lào Cai;

(5) Dự Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(6) Tham dự: Lễ Tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2023; Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND; Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai; Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Lào Cai; Lễ khởi công động thổ Tháp Kim Thành; Lễ Kỷ niệm 10 năm FANSIPAN;

(7) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 47

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

(2) Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Mường Khương;

(3) Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023;

(4) Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh:Tham dự Kỳ họp thứ sáu (đợt 2), Quốc hội khóa XV; tham gia các hoạt động bên lề Kỳ họp. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tổng hợp câu hỏi chất vấn; Ban hành văn bản hướng dẫn các tổ đại biểu HĐND tổ chức họp thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai lần thứ IX năm 2023;

(3) Tham gia Hội nghị, sự kiện trong, ngoài tỉnh;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:164
 • Hôm nay:21,090
 • Trong tuần:88,559
 • Tất cả:79,298,754
con giải là con gì Sơ đồ trang web