app cược bóng đá

Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 47 năm 2023
Lượt xem: 110

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 47 năm 2023 (từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 47

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,4% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,1% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.310 tấn, lũy kế 65.417 tấn, đạt 94,4% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 231 tấn, lũy kế 11.150 tấn, đạt 9139% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 93,04 ha rừng, lũy kế 4.308,53 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 956,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 38.047 tỷ đồng, bằng 74,46% KH, bằng 91,5% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Tính đến ngày 24/11/2023, giá trị giải ngân 3.614 tỷ đồng bằng 61%KH. Tính đến thời điểm này, tổng số vốn thực tế đã phân bổ chi tiết cho các dự án đạt: 5.551 tỷ đồng (kế hoạch vốn thấp hơn HĐND tỉnh giao 410 tỷ). Giá trị giải ngân đạt 3.614/5.551 tỷ đồng (tăng 524 tỷ đồng so với cuộc họp thường kỳ tháng 10/2023), bằng 65%KH.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 861,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 34.804 đồng, bằng 101,17% KH, tăng 22,1% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần giảm so với tuần trước, tại cả ba loại hình. Giá trị xuất khẩu tăng tập trung chủ yếu do lượng phốt pho vàng xuất qua cửa khẩu quốc tế ga đường sắt tăng và lượng hàng chuối, dưa hấu và chôm chôm đang vào vụ. Giá trị nhập khẩu tăng chủ yếu do lượng hàng phân bón nhập khẩu tăng tại cả cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, duy trì trung bình khoảng 388 xe/ngày, trong đó xe xuất khẩu 58 xe/ngày. Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02-04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng phân bón nhập khẩu.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 36,65 triệu USD; lũy kế đạt 1.888,50 triệu USD, bằng 37,77% KH, bằng 94,1% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 87.725 lượt, giảm 29% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 72.892 lượt, khách quốc tế: 14.833 lượt (khách đi trong ngày là 35.143 lượt, khách lưu trú qua đêm là 52.582 lượt). Tính lũy kế năm đạt 7.005.246 lượt , gấp 1,74 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (4.025.918 lượt), đạt 116,7% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 272 tỷ đồng, giảm 28% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 66 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 21.418 tỷ đồng, gấp 1,51 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (14.170 tỷ đồng), đạt 104% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 6.466 tỷ đồng (tăng 307 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 76% dự toán Trung ương giao, bằng 54% dự toán tỉnh giao, bằng 72% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 278,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 20.798 tỷ đồng, bằng 134% dự toán Trung ương giao, bằng 114,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 136,8% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 244,8 tỷ đồng, lũy kế 15.239 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán Trung ương giao, bằng 83,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 115,6% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 24/11/2023 là 62.220 tỷ đồng, tăng 5.023 tỷ đồng (8,78%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 44.607 tỷ đồng, tăng 3.622 tỷ đồng (+8,84%) so với 31/12/2022. Chiếm 72% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động khác: 17.613 tỷ đồng, tăng 1.401 tỷ đồng (+8,64%) so với 31/12/2022. Tổng dư nợ đến ngày 17/11/2023: 54.573 tỷ đồng, tăng 4.900 tỷ đồng (+9,86%) so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,3%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 16 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 96 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 612 doanh nghiệp và 54 đơn vị trực thuộc, tăng 3,6% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 5.712 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 542 doanh nghiệp, tăng 24,3% so CK; giải thể 85 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với CK; hoạt động trở lại 285 doanh nghiệp.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.264 doanh nghiệp (tăng 10,4% so với CK) với tổng vốn đăng ký 95.564 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 898 đơn vị trực thuộc (tăng 6,9% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt 3.850 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về ATGT cho HS THCS và THPT" năm 2023. Tập huấn phương pháp dạy và học Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Lào Cai.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 108 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 4.494 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Những thầy, cô ngược núi, bám bản; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm và chúc mừng Sở GD&ĐT tỉnh nhân ngày 20/11; Lào Cai: Khởi công xây dựng dự án Tháp Kim Thành tại Lào Cai; Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc khởi sắc; Kết quả khắc phục sự cố vỡ cống hồ thải quặng đuôi ở Lào Cai; Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn nối Quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai tới Cửa khẩu Kim Thành có rất nhiều xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông; Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/11 tại thôn Tả Tà Lé, xã Trung Lèng Hồ - huyện Bát Xát; Lào Cai tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm;,... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Sương muối trắng đỉnh Fansipan; Y Tý - Từ thiên đường mây đến khu đô thị du lịch của Lào Cai; Những đóa hoa rừng của học trò vùng cao nhân ngày 20/11; Kỷ niệm 10 năm xây dựng cáp treo Fansipan; Lào Cai: Gần 900 người tham gia diễn tập ứng phó cháy rừng; Cuốn sách mang đậm dấu ấn lịch sử hình thành và phát triển của Trường THPT số 1 TP. Lào Cai;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 12 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 09 vụ vi phạm về trật tự xã hội (tăng 04 vụ so với tuần trước). Phát hiện 14 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 03 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Thành phố Lào Cai, Thị xã Sa Pa (tăng 01 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người bị thương. Lũy kế đến ngày 24/11/2023, toàn tỉnh xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 33 người chết, 95 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 25 =46%, số người chết tăng 9 = 38%, số người bị thương tăng 41=76%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 47

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (đợt 2);

(2) Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Mường Khương;

(3) Đại hội điểm MTTQ xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng;

(4) Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023;

(5) Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW;

(6) Khai mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Lào Cai.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự Kỳ họp thứ sáu (đợt 2), Quốc hội khóa XV; tham gia các hoạt động bên lề Kỳ họp. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tổng hợp câu hỏi chất vấn; Ban hành văn bản hướng dẫn các tổ đại biểu HĐND tổ chức họp thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương, tổ chức nước ngoài: Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các-bon và hàm ý chính sách với Việt Nam”; Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các-bon và hàm ý chính sách với Việt Nam”; Họp về dự án GREAT 2 theo thư mời của Đại sứ quán Australia;

(3) Tiếp công dân tháng 11/2023;

(4) Dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai lần thứ IX năm 2023;

(5) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Diễn tập Ứng phó cháy rừng và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Thắng năm 2023; Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2023; Tổng kết công tác thi đua cụm thi đua số 1 năm 2023 của Ban Đại diện Người Cao tuổi;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 48
1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (đợt 2);

(2) Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam;

(3) Tiếp công dân tháng 11/2023; (4) Thánh lễ tạ ơn và khánh thành Nhà mục vụ Giáo sứ Lào Cai;

(4) Nghe báo cáo, cho ý kiến về việc xây dựng văn bản triển khai Quy định số 124 của Trung ương;

(5) Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh; (6) Dự đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh:Tiếp tục tham dự Kỳ họp thứ sáu (đợt 2), Quốc hội khóa XV; tham gia các hoạt động bên lề Kỳ họp. Chỉ đạo ban hành quyết định giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chuẩn bị điều kiện, nội dung để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, tổ chức họp Ban thông qua các dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp; tổng hợp câu hỏi chất vấn; ban hành giấy mời đại biểu dự kỳ họp; tổng hợp báo cáo thảo luận tổ và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri... Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lần thứ 15; Dự phiên họp thường kỳ lần thứ 29 của Thường trực HĐND tỉnh;

(3) Phiên họp thường kỳ tháng 12/2023;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:199
 • Hôm nay:27,509
 • Trong tuần:95,261
 • Tất cả:78,383,129
app cược bóng đá Sơ đồ trang web