bóng đá web

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai tăng so với cùng kỳ
Lượt xem: 486
CTTĐT - Hiện nay tỉnh Lào Cai có 05 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. Trong 06 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 210 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước hơn 43,2 tỷ đồng; đạt 48% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023.

05 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Lào Cai làm chủ sở hữu gồm: 03 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai); 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước (Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Nhà nước nắm giữ 92,094%, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Nhà nước nắm giữ 51%).

anh tin bai

Tổng doanh thu các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm 2023 là đạt gần 210 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý có hoạt động theo các ngành nghề khác nhau, hàng năm doanh nghiệp đều bám sát kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 05 doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận sau thuế gần 19,2 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ trên 5,8 tỷ đồng, đạt 61,3% so với chỉ tiêu giao năm 2023. Các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đến 30/6/2023 gần 42 tỷ đồng; tăng so với cùng kỳ năm 2022 hơn 24,1 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch giao năm 2023.

Các doanh nghiệp được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hoạt động đảm bảo đúng theo điều lệ đã được phê duyệt, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp; các doanh nghiệp thực hiện hiện đầu tư, xây dựng mua sắm quản lý tài sản theo thẩm quyền, đảm bảo đúng mục tiêu đầu tư nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên các doanh nghiệp còn thiếu chủ động trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch (Chiến lược phát triển 10 năm, giai đoạn; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm). Cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa theo kịp với thực tiễn hoạt động, việc thực hiện đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị năng lực của các doanh nghiệp còn chậm, chưa thu hút được người có trình độ năng lực tham gia quản lý điều hành. Bên cạnh đó, do tác động của tình hình thế giới, giá dầu tăng cao và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, doanh thu xổ số 6 tháng đầu năm 2023 của các đại lý giảm so với kế hoạch đề ra; thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ gỗ giảm so với trước đây nên doanh thu của các công ty Lâm nghiêp còn thấp.

Để hoàn thành kế hoạch 2023, các doanh nghiệp cần rà soát phương án sản xuất kinh doanh, kịp thời có biện pháp giải pháp thu hẹp đối với các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả; phân tích nguyên nhân tăng chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm để có biện pháp, giải pháp khắc phục; tìm kiếm thị trường, sản phẩm mới đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời xây dựng phương án cơ cấu lại tổ chức hoạt động kinh doanh để có giải pháp khắc phục khó khăn. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ kịp thời đáp ứng được với thị hiếu của khách hàng, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển ngành nghề kinh doanh hướng trọng tâm vào ngành nghề có thế mạnh…/.

Tin liên quan
1 2 3 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:151
 • Hôm nay:26,813
 • Trong tuần:94,565
 • Tất cả:78,382,433
bóng đá web Sơ đồ trang web