casino truc tuyen

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 đối với 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 539
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đối với 03 công ty TNHH Một thành viên 100% vốn nhà nước gồm: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh và 02 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh.

05 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước năm 2023 gồm: Chỉ tiêu 01 - Doanh thu và thu nhập khác. Chỉ tiêu 02 - Lợi nhuận sau thuế, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Chỉ tiêu 03 - Nợ phải trả quá hạn, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu 04 - Chấp hành pháp luật về thuế và các khoản nộp ngân sách. Chỉ tiêu 5 - Chỉ tiêu về sản phẩm dịch vụ công ích.

anh tin bai

Năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai giao Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh có doanh thu và thu nhập khác đạt gần 110 tỷ đồng.

Đối với chỉ tiêu về doanh thu và thu nhập khác: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn đạt 20.167 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên 5.125 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh đạt 109.836 triệu đồng; Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh 155.000 triệu đồng và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh đạt 147.000 triệu đồng.

Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn đạt lợi nhuận sau thuế 1.600 triệu đồng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế 6,6%. Chỉ tiêu này ở các doanh nghiệp khác lần lượt như sau: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên là 142 triệu đồng - 0,35%; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh 3.846 triệu đồng - 5,49%; Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh 14.700 triệu đồng - 7,5% và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh 10.980 triệu đồng - 23%.

Về chỉ tiêu 03 đảm bảo 05/05 doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1. Tại chỉ tiêu 04, 100% doanh nghiệp chấp hành pháp luật về thuế và các khoản nộp ngân sách; không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế. Đồng thời chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính đầy đủ, đúng hạn; không bị cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính nhắc nhở về nộp báo cáo tài chính.

Đối với chỉ tiêu cuối cùng “Sản phẩm dịch vụ công ích” (gồm quét, thu gom, rác thải; vận chuyển, xử lý rác thải; công tác duy trì cây xanh đường phố; duy trì điện chiếu sáng công cộng; công tác duy trì cây bóng mát); UBND tỉnh chỉ giao chỉ tiêu này đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh và không giao đối với 04 doanh nghiệp còn lại.

Tại văn bản, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài chính, 05 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:172
 • Hôm nay:6,424
 • Trong tuần:156,272
 • Tất cả:78,444,140
casino truc tuyen Sơ đồ trang web