c1 hôm nay

Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh
Lượt xem: 94
CTTĐT - Với mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Quyết định áp dụng với các đối tượng là doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; người đại diện phần vốn nhà nước và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước.

Quy chế gồm 04 chương, 23 điều:

- Chương I. Quy định chung

- Chương II. Quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước (Quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước)

- Chương III. Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

- Chương IV. Tổ chức thực hiện

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023 và thay thế Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tin liên quan
1 2 3 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:256
 • Hôm nay:22,709
 • Trong tuần:90,461
 • Tất cả:78,378,329
c1 hôm nay Sơ đồ trang web