app tài xỉu online

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 672
CTTĐT - Thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước; đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực xổ số kiến thiết, lâm nghiệp, đảm bảo tốt an sinh xã hội và quyền lợi cho người lao động, người dân; vừa qua UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải bám sát định hướng, quy định của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến các tổ chức, người lao động, người dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và phát huy sức mạnh tập thể, công khai, minh bạch và tạo đồng thuận cao. Doanh nghiệp triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng nội dung, tiến độ yêu cầu; chủ động đề xuất, kiến nghị những nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan chủ động đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách và nội dung thực hiện; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi đánh giá việc triển khai thực hiện của các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ.

anh tin bai

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai là 01 trong 02 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước theo Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai.

Kế hoạch quy định cụ thể 03 nguyên tắc chuyển nhượng: Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan. Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.

Theo Kế hoạch, thực hiện thoái vốn nhà nước của 02 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên theo quy trình 03 bước. Cụ thể:

(1) Thoái vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa (vốn góp 25.260.040.000 đồng, chiếm 25,26% tổng số cổ phần).

Đến nay đã hoàn thành việc lập, trình và phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa trước ngày 15/5/2023.

Triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sa Pa trước ngày 15/11/2023.

(2) Thoái vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đầu tư tại Công ty Cổ phần MDF Bảo Yên (góp 10.000.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ).

Lập, trình, phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đầu tư tại Công ty Cổ phần MDF Bảo Yên và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho Công ty Cổ phần MDF Bảo Yên trước ngày 31/3/2023.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đầu tư tại Công ty Cổ phần MDF Bảo Yên trước ngày 30/6/2023.

Triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đầu tư tại Công ty Cổ phần MDF Bảo Yên trước ngày 15/02/2024.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trong đó nêu rõ tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các nội dung thẩm định giá, xác định giá khởi điểm khi thoái vốn. Thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ về thời gian. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến, hai công ty phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn đảm bảo theo đúng quy định./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:221
 • Hôm nay:17,240
 • Trong tuần:117,407
 • Tất cả:78,405,275
app tài xỉu online Sơ đồ trang web