kết quả sea games

Tình hình triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 213
CTTĐT - Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản liên quan của tỉnh Lào Cai; các doanh nghiệp đã triển khai xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiêp nhà nước theo chỉ đạo, hướng dẫn. Đến nay có 01 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án cơ cấu lại và 02 doanh nghiệp đang xây dựng Đề án.

UBND tỉnh Lào Cai là chủ sở hữu 05 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh gồm: 03 doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai. 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước - Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (vốn Nhà nước nắm giữ 92,094%) và Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (vốn Nhà nước nắm giữ 51%).

anh tin bai

UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”; UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1796/UBND-TH ngày 28/4/2022 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp triển khai thực hiện. Sở Tài chính có Văn bản số 878/STC-TCDN ngày 09/5/2022 hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg và văn bản đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh xây dựng phương án sắp xếp lại nhà, đất của các doanh nghiệp và đề án cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Đến nay có 01 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại là Công ty TNHH MTV Xổ số Lào Cai (Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 26/9/2023). Có 02 doanh nghiệp đang xây dựng Đề án cơ cấu lại theo quy định là Công TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên./.

CTTĐT
Tin liên quan
1 2 3 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:224
 • Hôm nay:1,796
 • Trong tuần:89,052
 • Tất cả:79,602,962
kết quả sea games Sơ đồ trang web