doithuong

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác tham mưu quốc phòng – quân sự địa phương
Lượt xem: 39
CTTĐT - Công tác tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng- quân sự có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ quốc phòng- quân sự nói riêng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy- Bộ Tư Lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (CHQS) đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng- quân sự (QP, QS), xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu về công tác QP, QS, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Công tác QP, QS hoàn thành tốt sẽ là cơ sở bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định thuận lợi để địa phương phát triển KT - XH bảo đảm QP, AN trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ QP, QS, góp phần thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Tập huấn lực lượng dân quân thành phố năm 2024.

Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa, không gian mạng, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền QPTD, phòng thủ tỉnh và KVPT các cấp; triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về QP, QS. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tạo nhiều chuyển biến mới cả về nhận thức, trách nhiệm, hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng vững chắc. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1659 của quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023- 2030 và những năm tiếp theo" Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức Hội thi mô hình học cụ và Lễ ra quân huấn luyện ở các cấp đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Hoàn thành 100% huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,1% đạt khá, giỏi. Chỉ đạo đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân; tổ chức sắp xếp, biên chế các đơn vị DBĐV theo đúng quy định, đạt 97,3% so với chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên đạt 13,7%. Củng cố xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định, phù hợp với thực tế của địa phương, quân số đạt 2,03% so với dân số toàn tỉnh, tỷ lệ đảng viên đạt 31,6%. Tổ chức huấn luyện cho 355 cơ sở DQTV, quân số đạt 97,3%; cử đi đào tạo 82 đồng chí cán bộ ngành quân sự cơ sở, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho 5.346 đối tượng đạt 131%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023, duy trì hiệu quả hoạt động chốt dân quân thường trực tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương được các cấp đánh giá cao. Trong năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, theo dõi 51 cuộc diễn tập KVPT, diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện sát với thực tế, tình hình địa phương; Tổ chức hội thi, hội thao các cấp theo kế hoạch đạt kết quả cao. Tích cực đẩy mạnh xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, theo Chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, tạo nền tảng để xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

anh tin bai

Các khối tham gia Lễ ra quan huấn luyện năm 2023.

Thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực có những chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó dự báo, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; các vấn đề về an ninh phi truyền thống, đối tượng, đối tác chuyển hóa mau lẹ; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ và mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh xác định một số nội dung trong tâm:

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy, Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu 2, chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ QP, QS năm 2024, tăng cường tiềm lực QP,QS, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vững chắc. Thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 02,03 của Chính phủ; quản lý nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tham gia phòng chống tiên tai.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền QPTD vững mạnh, KVPT tỉnh, huyện vững chắc. Xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện của lực lượng DBĐV, DQTV. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục QPAN cho các đối tượng. Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” trong xây dựng cơ sở chính trị, tiến hành công tác dân vận; xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với đối tượng và phương án tác chiến. Tổ chức diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao, kiểm tra ở tất cả các cấp nghiêm túc, thực chất, an toàn.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong LLVT tỉnh; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm phải xử lý dưới 0,2%.

Nâng cao hiệu công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo thế, lực và môi trường hòa bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức xây dựng lực lượng DBĐV “hùng hậu”, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng chính trị ngày càng cao. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, tổ chức diễn tập sát với môi trường và các tình huống trong chiến tranh, điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tổ chức các cuộc diễn tập KVPT; nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT.

anh tin bai

Các khối tham gia ký kết giao ước thi đua tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, Bộ CHQS tỉnh đã và đang hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP, QS, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hồ Trúc
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:196
 • Hôm nay:14,825
 • Trong tuần:146,642
 • Tất cả:78,612,363
doithuong Sơ đồ trang web