bang cuoc bong da

Hướng dẫn thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong quá trình nạo vét lòng hồ thuỷ điện
Lượt xem: 35
CTTĐT - Phúc đáp đề nghị hướng dẫn thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong quá trình nạo vét lòng hồ thuỷ điện của tỉnh Lào Cai; ngày 10/01/2024, Bộ Tài nguyên có văn bản số 150/BTNMT-KSVN hướng dẫn về nội dung này. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh Lào Cai nghiên cứu nội dung Công văn số 6171/BTNMT-ĐCKS ngày 17/10/2022 về thăm dò, khai thác khoáng sản trong phạm vi lòng hồ thủy lợi, thủy điện và pháp luật khác có liên quan để áp dụng theo quy định.

Cụ thể tại Công văn số 6171/BTNMT-ĐCKS, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Luật Khoáng sản) thì hoạt động khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản. Đồng thời, phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, thủy điện là khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 28 Luật Khoáng sản, không đủ tiêu chí là khu vực hoạt động khoáng sản quy định tại Điều 26 Luật Khoáng sản, không đáp ứng nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 40, Điều 53 Luật Khoáng sản.

Do đó, việc cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện là không phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản.

Các thủ tục tiếp theo sau khi được cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước quy định các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép: “Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng,...”. Tuy nhiên, pháp luật về khoáng sản hiện hành không có quy định về trình tự, thủ tục tiếp theo trong trường hợp này.

Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo công năng của hồ chứa và an toàn giao thông đường thủy, việc nạo vét lòng hồ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi, thủy điện, giao thông đường thủy. Việc thu hồi khoáng sản thông qua hoạt động nạo vét (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Theo đó, khoản 2 Điều 16 yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ: “Chỉ được phép khai thác phần trữ lượng do bồi lắng và phải gắn với yêu cầu nạo vét, phòng, chống bồi lắng lòng hồ” và điểm b khoản 1 Điều 31 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh “… chủ trì tổ chức đấu giá đối với khối lượng sản phẩm là cát, sỏi lòng sông thu hồi được từ các dự án duy tu, nạo vét luồng thuộc vùng nước cảng biển, vùng nước đường thuỷ nội địa”.

Để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan rà soát hoạt động nạo vét, dự kiến khối lượng khoáng sản có thể thu hồi trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa làm cơ sở xác định các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Tải về

CTTĐT
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:231
 • Hôm nay:22,807
 • Trong tuần:97,193
 • Tất cả:78,562,914
bang cuoc bong da Sơ đồ trang web