đánh bài poker

Hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn
Lượt xem: 29
CTTĐT - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa có văn bản số 1252/VPĐP-NV&MT ngày 27/12/2023 gửi Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư).

Hướng dẫn tạm thời được xây dựng trên cơ sở kế thừa sản phẩm của một số nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020; là một trong những nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

anh tin bai

Hướng dẫn tạm thời là tài liệu để các địa phương tham khảo trong xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư) không phải là yêu cầu bắt buộc để đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân và địa phương. Đây là tài liệu để các địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn quy mô nhỏ, góp phần thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Hướng dẫn có 4 phần chính gồm: (1) Các khái niệm và quy định chung; (2) Công nghệ và công trình xử lý nước thải sinh họat hộ gia đình và cụm dân cư nông thôn; (3) Vận hành bảo trì các công trình xử lý nước thải và quản lý bùn thải; (4) Tái sử dụng nước thải và phân bùn từ các hộ gia đình nông thôn.

Cùng với đó, trong Hướng dẫn tạm thời của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương gửi các địa phương còn có tài liệu về một số mô hình xử ký nước thải hộ gia đình và cụm hộ gia đình nông thôn như: Mô hình xử lý nước thải hộ gia đình có bãi lọc ngầm trồng cây; mô hình xử lý nước thải cụm dân cư sử dụng công nghệ lọc kỵ khí kết hợp với bãi lọc trồng cây công suất 30 - 100 m3/ngày; mô hình xử lý nước thải tại các công trình công cộng sử dụng công nghệ bùn hoạt tính thiếu khí kết hợp hiếu khí, công suất 25 - 100 m3/ngày.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc có mô hình mới, hiệu quả về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn, đề nghị các địa phương, tổ chức, cá nhân thông tin về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương để chỉnh sửa, hoàn thiện Hướng dẫn.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây:

Tải về


Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:176
 • Hôm nay:1,008
 • Trong tuần:101,175
 • Tất cả:78,389,043
đánh bài poker Sơ đồ trang web