kèo bóng trực tuyến

Hướng dẫn tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 425
CTTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Hướng dẫn số 01/HD-STTTT ngày 31/10/2023 triển khai tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025.

Tại văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương 03 nội dung: (1) Tiêu chí bắt buộc; (2) Tiêu chí tự chọn; (3) Hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí. Cụ thể:

(1) Tiêu chí bắt buộc

Xã đáp ứng tiêu chí “2. Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh” là xã có ít nhất 01 thôn đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

- Thôn đáp ứng Tiêu chí 2.1 khi có tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập và hoạt động theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành tại Công văn số 477/STTTT-BCVTCNTT ngày 11/5/2022.

anh tin bai

Hướng dẫn người dân các kỹ năng về chuyển đổi số.

- Thôn đáp ứng Tiêu chí 2.2 khi áp dụng tối thiểu 01 nền tảng mạng xã hội trong trao đổi, truyên truyền, phổ biến thông tin, tiếp nhận phản ảnh của người dân trong cộng đồng thôn. Một số mạng xã hội phổ biến khuyến nghị áp dụng như: Zalo, Facebook, Youtube,...

- Thôn đáp ứng Tiêu chí 2.3 khi nhà văn thôn được trang bị tối thiểu 01 thiết bị phát wifi miễn phí có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập Internet cho cộng đồng theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2022/BTTTT) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong trường hợp QCVN có sự thay thế, điều chỉnh, khi thẩm định xã nông thôn mới áp dụng theo QCVN thay thế).

- Thôn đáp ứng Tiêu chí 2.4 khi 100% trụ sở cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thôn được thông báo địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam.

- Thôn đáp ứng Tiêu chí 2.5 khi có hộ sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn thực hiện quảng bá, tiếp thị, bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử hoặc trên mạng xã hội và 100% sản phẩm đặc hữu và sản phẩm OCOP của địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử.

- Thôn đáp ứng Tiêu chí 2.6 khi có ít nhất 01 mô hình áp dụng nền tảng số trong quản trị hộ sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ví dụ: Tạo tài khoản bán hàng, tạo gian hàng và thông tin về các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; sử dụng giải pháp giao hàng của các nhà cung cấp như Viettel post, giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, bưu điện,… thông qua các ứng dụng (app) của đơn vị giao hàng để vận chuyển hàng hóa kinh doanh trực tuyến; sử dụng các công cụ livestream, mang lại trải nghiệm mới cho người mua hàng; sử dụng nhiều kênh bán hàng trực tuyến khác nhau (Zalo, Facebook, trang web, kênh điện thoại truyền thống); sử dụng các nền tảng số về du lịch…

(2) Tiêu chí tự chọn

Trường hợp xã lựa chọn tiêu chí “7. Lĩnh vực Chuyển đổi số” cần đảm bảo các điều kiện cụ thể sau:

- Xã đạt Tiêu chí 7.1 khi có tối thiểu 02 thôn đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Mục 1 Hướng dẫn này.

- Xã đạt Tiêu chí 7.2 khi xã áp dựng tối thiếu 01 nền tảng mạng xã hội trong trao đổi, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân trong cộng đồng trên địa bàn xã.

(3) Hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí

Hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thông tin và truyền thông gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định của UBND cấp huyện (Mẫu số 01).

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025 của xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Mẫu số 02).

- Tiêu chí bắt buộc “2. Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh” gồm: (1) Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng động của thôn thông minh. (2) Tài liệu xác nhận có mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn: Hợp đồng triển khai điểm wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn (đối với trường hợp điểm công cộng thuê đường truyền internet độc lập) hoặc Hợp đồng thuê đường truyền Internet (đối với trường hợp sử dụng chung wifi với đơn vị có hợp đồng thuê đường truyền internet) và hình chụp vị trí lắp đặt thiết bị wifi (có thời gian, tọa độ và địa chỉ trên ảnh), hình chụp kết quả test wifi (có thời gian, tọa độ và vị trí test dịch vụ) tại khu vực lắt đặt thiết bị (sử dụng các ứng dụng như: i-speed, speedtest,…). (3) Văn bản xác nhận của Bưu điện tỉnh về việc thông báo địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam (Vpostcode) đối với 100% trụ sở cơ quan, tổ chức, khu di tích, hộ gia đình theo đề xuất tại mẫu số 03 về xác nhận việc gắn địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam.

- Tiêu chí tự chọn “7. Lĩnh vực Chuyển đổi số”: Hồ sơ, văn bản theo Tiêu chí bắt buộc của tối thiểu 02 thôn thuộc xã đang đề nghị thẩm định tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:1
 • Hôm nay:1
 • Trong tuần:1
 • Tất cả:1
kèo bóng trực tuyến Sơ đồ trang web