chơi đề

Lào Cai: Thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 23
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 527/UBND-TH ngày 29/01/2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế GTGT cho các chủ đầu tư thi công công trình, dự án thuộc các chương trình MTQG trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế của các đơn vị thi công công trình, dự án thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo kế hoạch được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, cơ quan thường trực các chương trình MTQG và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư thi công công trình thuộc các chương trình MTQG căn cứ vào khoản 12, Điều 5 và khoản 3, Điều 8 Luật Thuế GTGT; khoản 12, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Tuỳ vào từng hoạt động xây dựng công trình và căn cứ tỷ lệ nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của Nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo để làm căn cứ xác định công trình đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (thuế suất 10%) hay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế địa phương để được hướng dẫn áp dụng chính sách thuế GTGT cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Điều 4 Luật Thuế GTGT quy định: “Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu).”

- Khoản 12, Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: “Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của Nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.”

- Khoản 3, Điều 8 Luật Thuế GTGT quy định: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

- Khoản 12, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế: “Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của Nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp tài trợ cua tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng so nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: người có công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:231
 • Hôm nay:10,191
 • Trong tuần:83,328
 • Tất cả:79,111,534
chơi đề Sơ đồ trang web